Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

04:51  |  06/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló (POUM)

21/7/2014

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 8 de març de 2012, va adoptar, entre altres, l'aprovació definitiva del Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló.

 

El POUM inclou la següent informació:

Documentació Gràfica

-Estructura General Orgànica

-Classificació del Sol

-Qualificació i gestió del sol Nord

-Qualificació i gestió del sol Sud

-Ordenació detallada

-Imatge Ordenació

-Eixos Cotes Rasants a1 3000 Nord

-Eixos Cotes Rasants a1 3000 Sud

-Protecció de Sistemes en SU i SUB a1

-Xarxa principal distribució Energia Elèctrica

-Xarxa principal distribució Telecomunicacions

-Xarxa principal distribució Aigua

-Xarxa principal distribució Hidrants

-Xarxa principal distribució Clavegueram

-Xarxa principal distribució Gas

-Identificació dels sectors del POUM

-Catàleg de Bens Arquitectònics

-Patrimoni Natural

-Ordenació detallada

 

 

Documentació Escrita

 

  • Informe Text Refós

-Memòria

-Memòria Social

-Normes

-Fitxes Normatives dels sectors

-Normes urbanístiques

-Ambiental

  • Memòria Ambiental

-Informe de Sostenibilitat Ambiental

-Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada

-Catàleg de Bens Arquitectònics i Arqueològics

-Annex Participació

 

 


 

 

 

A continuació us podeu descarregar la documentació següent:

 

 

Documentació Escrita

 

-Edicte

 

 

 

Documentació Gràfica

 

-Qualificació i gestió del sol Nord

-Qualificació i gestió del sol Sud

-4-01 Ordenació detallada

-4-02 Ordenació detallada

-4-03 Ordenació detallada

-4-04 Ordenació detallada

-4-05 Ordenació detallada

-4-06 Ordenació detallada

-4-07 Ordenació detallada

-4-08 Ordenació detallada

-4-09 Ordenació detallada

-4-10 Ordenació detallada

-Catàleg de Bens Arquitectònics

-Patrimoni Natural

 

 

 Modificacions puntuals del POUM

 

Article 203. Condicions d'ús que s'apliquen a la zona 7.

 


Si vols més informació adreça't al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament – urbanisme@montmelo.cat o al telèfon 93 572 00 00 (OAC).

 

Per descarregar els documents sense executar Adobe Reader, fer click amb el botó dret Guardar Destinació com...

 

 Data de modificació: 04/02/2020 11:47:10