Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:33  |  01/04/2023

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple Ordinari del 31 de gener de 2023

 • Ple Ajuntament de Montmeló

  Ple Ajuntament de Montmeló

1/2/2023

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament del 31 de gener de 2023, va comptar amb les següents resolucions:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DELS ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: Aprovat per unanimitat

                      SESSIÓ ORDINÀRIA 29 DE NOVEMBRE DE 2022
                      SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 21 DE DESEMBRE DE 2022

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- ESMENA A L'ACORD DE PLE DEL DIA 28 DE JUNY DE 2022 SOBRE L'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2023. Aprovada per unanimitat.
 • 3.- APROVAR LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTO-TAXI DE MONTMELÓ PER A L'ANY 2023. Aprovades per unanimitat.
 • 4.- MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ. Aprovada per 9 vost a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 abstencions (Canviem)

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 1 I 25 DE L'EXERCICI 2023.  Aprovat per 9 vost a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 vots en contra (Canviem)
 • 6.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. EXP. 01/2023.  Aprovat per 9 vost a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 abstencions (Canviem)
 • 7.- APROVACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ. Aprovats per unanimitat.

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 8.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM PER POSSIBILITAR LA IMPLANTACIÓ DE NAU AMB REQUERIMENTS SINGULARS AL GRAN VIAL 19-25.  Aprovada per 9 vost a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 abstencions (Canviem)
 • 9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA AV POMPEU FABRA. Aprovada per unanimitat.
 • 10.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIO PUNTUAL POUM A L'AMBIT DEL PA16 - PASSEIG DEL RIU. Aprovada per unanimitat.
 • 11.- MOCIÓ D'URGÈNCIA: DONAR COMPTE DE L'INFORMA DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE. No es vota.

 

 Data de modificació: 02/02/2023 13:30:32