Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:56  |  09/02/2023

Data i hora oficial

El temps

Divendres 20 de gener, la Deixalleria de Montmeló, obrirà a les 11 h

  • Deixalleria de Montmeló

    Deixalleria de Montmeló

19/1/2023

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i els Serveis Ambientals del Vallès Oriental comuniquen que divendres 20 de gener hi ha convocada una reunió de treballadors i treballadores, a les oficines del Consorci, i, per tant, la Deixalleria de Montmeló obrirà a les 11 h.

 

Utilitzar la Deixalleria comporta un triple benefici

D'una banda no s'omplen els contenidors urbans d'una manera massiva ni es deixen petits aparells i electrodomèstics als carrers. D'altra banda, a la deixalleria classificaran els objectes i els col·locaran en el contenidor pertinent per a ser reciclats. I finalment, cada vegada que fas servir el carnet de la deixalleria, se't bonifica en la taxa d'escombraries, ja que el carnet porta imprès un codi de barres que identifica la persona usuària.

 

Què podem dur a les deixalleries?Aerosols / Bateries / Bombetes i fluorescents / Càpsules de cafè i infusions / Dissolvents / Electrodomèstics / Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària / Envasos lleugers / Ferralla i metalls / Fustes / Mòbils / Olis minerals (cotxe) / Olis vegetals (cuina) / Paper i cartró / Piles i acumuladors / Pintures / Pneumàtics / Porexpan / Radiografies / Residus voluminosos / Restes vegetals de jardineria / Tèxtils / Tòners / Vernissos / Vidre pla...

 

Bonificacons per fer servir la Deixallera 

 

Bonificacions en la taxa de gestió de residus

La taxa per a la gestió dels residus és un tribut municipal que té com a objectiu cobrir els costos de la recollida, el transport, el tractament, la valorització i la disposició de la fracció de la resta dels residus municipals generats als domicilis. La ciutadania hem de cobrir progressivament el 100% d’aquests costos. A la nostra localitat, aquesta taxa es paga per habitatge i el càlcul s’efectua sobre el nombre de persones que hi resideixen i la superfície de l'habitatge


La taxa preveu tot un seguit de bonificacions en funció de la situació econòmica i les característiques de les famílies i per bones conductes ambientals. En aquest sentit, segons l'ordenança d'escombraries del 2023, els beneficis actuals són els següents:

 

  • S’aplicarà una reducció de tarifa del 25% de la quota d’aquest any, als particulars que hagin utilitzat la deixalleria municipal un mínim de 5 vegades i 10 aportacions de residus no contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i envasos), durant l’exercici anterior, en funció de les dades facilitades per la deixalleria.
    Per a obtenir aquesta reducció de tarifa caldrà tenir el carnet de la deixalleria.
  • Gaudiran d’una reducció de la quota del 15% de la tarifa, aquells contribuents integrats dins la xarxa de compostatge casolà reconeguda per l’Ajuntament.
 


Data de modificació: 19/01/2023 18:11:23