Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

13:29  |  01/04/2023

Data i hora oficial

El temps

Nova convocatòria d'accés als horts urbans de Montmeló

 • Horts urbans a Montmeló

  Horts urbans a Montmeló

30/1/2023

A partir del dia 1 de febrer de 2023 s'obrirà una nova convocatòria d’accés als horts urbans de Montmeló.

 

La convocatòria es mantindrà oberta fins a disposar d’una llista d’espera suficient que permeti agilitzar els tràmits i facilitar l’accés de les persones interessades.

 

Aquesta convocatòria és oberta a totes aquelles persones que compleixin els criteris següents:

 • Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat de convivència, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
 • A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys ininterromputs.
 • No disposar, a títol de propietari, de cap altre hort o terreny de conreu dins del terme municipal de Montmeló o dins de la comarca del Vallès Oriental.

 

Els criteris a valorar per efectuar la selecció, en cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les disponibles, seran els següents:

 • Ser major de 65 anys o pensionista: 15 punts
 • Estar aturat sense prestació per desocupació: 12 punts.
 • Ser beneficiari de la renda mínima d'inserció (PIRMI): 10 punts
 • Estar aturat amb prestació per desocupació: 8 punts.
 • Estar prejubilat: 6 punts.

En cas que alguna persona reuneixi més d’un d’aquests criteris, es tindrà únicament en compte el criteri que tingui una major puntuació. En cas que estigui en possessió del certificat de discapacitat es sumarà a la puntuació obtinguda 2 punts.

 

Una vegada s’atorgui la llicència, la persona adjudicatària resta obligada a seguir i complir el Reglament d’Horts Urbans durant tot el període de vigència de la llicència.

 

Recordem que la sol·licitud per prendre part en aquesta convocatòria s’ha de presentar a l'OAC, o mitjançant una instància genèrica al registre electrònic de l’ajuntament.

 

 

Documentació necessària

 Data de modificació: 02/02/2023 15:56:25