Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:55  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Llicència obra major

Estan subjectes a prèvia llicència, els actes d’edificació i ús del sòl, assenyalats a l’article 1 del Reglament de disciplina urbanística

 

 

En cas d’haver ocupació de la via pública, cal demanar-ho de manera independent:

 


QUI HO POT DEMANAR

El titular de l'habitatge o el promotor de l'obra

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Sobre l’import del pressupost del cost real de l’obra, sense IVA, cal abonar:

- el 4% d’impostos sobre construccions, instal·lacions o obra, segons ordenança fiscal número 5.
- més el 1,5% de taxa per llicència, amb un import mínim, segons ordenança fiscal número 10.


Cal abonar, d’acord al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les fiances següents:

- 11 EUR/tona, amb un mínim de 150 EUR, per respondre de la correcta eliminació de residus generats a l’obra, per un gestor autoritzat (Agència de Residus de Catalunya).

NORMATIVA

La Llei 2/2002 , de 14 de març, d'urbanisme -amb les modificacions de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local- i el Decret 287/2003, de 4 de novembre, que aprova el reglament parcial de la Llei2/2002, de 14 de març d'urbanisme

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3b3xcVo

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud de llicència d'obra major.
 • Projecte tècnic de l'obra visat.
 • Estudi bàsic de seguretat i higiene.
 • Full d’estadística.
 • Alta cens impost activitats econòmiques contratista.
 • Full d'assumpció del contractista que executa l'obra.
 • Full d'assumpció de l'arquitecte.
 • Full d'assumpció de l'arquitecte tècnic.
 • Control de qualitat de l’arquitecte tècnic.
 • Projecte de telecomunicacions.
 • Contracte d’acceptació de la gestora de runes.
 • Document de pagament de la llicència.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)
 • En cas de comunitats de propietaris: acta de conformitat de la CCPP

 

 

Nota

Una vegada acabada l’obra, caldrà aportar la documentació següent :

 • Certificat de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació que acrediti el compliment de la normativa d’ICT
 • Documentació acreditativa d’alta o variació davant de la Gerència del Cadastre (còpia Model 902), que es pot tramitar a l’oficina de Gestió Tributària de Montmeló (carrer de Vic, 30)- Certificat original expedit per la Deixalleria o l’empresa autoritzada que ha rebut els residus
 • Document de pagament original de la fiança
 • Sol·licitud de transferència bancaria validada per l’entitat financera.

 

 

Impresos del tràmit:

 

 

 


Observacions


S’haurà de demanar de manera independent:


Informació relacionada


Data de modificació: 08/03/2023 13:47:13