Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:08  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació d’obres que no comporten augment de superfícies, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecten parts generals de la finca i altres no subjectes a llicència.

 

La presentació de la sol·licitud amb la documentació complerta comporta l’autorització de la realització de l’obra. No obstant això, si per a la realització de l’obra és necessari col·locar un sac de

runa a la via pública caldrà sol·licitar a l'ocupació de la via pública el permís per a l’ocupació.

 

 

 

En cas de dubte o consulta enviar un correu electrònic a la següent adreça:

 

Àrea de Territori

st@montmelo.cat – horari atenció al públic de 8 a 14 h.

 

 

 


QUI HO POT DEMANAR

Qualsevol persona que vulgui realitzar les obres referides a l’apartat anterior.

QUAN ES POT DEMANAR

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar les obres.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

L’autorització és immediata si la persona interessada presenta la sol·licitud amb la documentació completa i degudament emplenada.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Sobre l’import del pressupost del cost real de l’obra, sense IVA, cal abonar:

• El 4% d’impostos sobre construccions, instal·lacions o obra, segons ordenança fiscal número 5.
• més el 1,5% de taxa per llicència, amb un import mínim, segons ordenança fiscal número 10.
• En cas de no aportar contracte amb la gestora de runes hauran de pagar 150€ de fiança.

NORMATIVA

La Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme -amb les modificacions de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local- i el Decret 287/2003, de 4 de novembre, que aprova el reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març d'urbanisme

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3myA5jB

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud comunicació prèvia d'obres.
 • Full d'assumpció del contractista.
 • Memòria tècnica valorada de les actuacions a executar signada per tècnic competent (amb pressupost, documentació gràfica i estudi de residus).
 • DNI del sol·licitant.
 • Document de pagament de la llicència.
 • Contracte amb la gestora de runes.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)
 • Assumeix tècnic signat per tècnic competent.

 

En cas de bastides (demanar permís a la Policia Local) presentar:

 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Full d’assumeix.

 

En cas de pintat de façanes o instal·lació de rètol: Fotomuntatge (proposta cromàtica o rètol).

 

En cas de comunitats de propietaris: acta de conformitat de la CCPP

 

 

 

 

Impresos del tràmit:

 

 

 

 

Efectes de la comunicació

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la documentació l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

 

Silenci administratiu

Positiu

 

 

Nota

Per recuperar la fiança caldrà portar la documentació següent:

 


Informació relacionada


Data de modificació: 16/06/2022 13:42:49