Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:33  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Procés selectiu per a l'estabilització de l'ocupació temporal

Processos selectius que es convoquen, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits i el sistema de concurs oposició, per la selecció de personal funcionari de carrera i/o laboral fix dins del marc d’execució de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022, aprovada d’acord amb el que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, sens perjudici de l’establert a les bases específiques corresponents a cada convocatòria que consten en els Annexos 1 i següents d’aquesta resolució.


QUI HO POT DEMANAR

Les persones que compleixin els requisits establerts a la base 2.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases i la convocatoria al DOGC.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Grup A1/A2: 19,80 €
Grup B: 18,52 €
Grup C1: 17,25 €
Grup C2: 14,24 €
Agrupacions professionals: 8,62 €


Mitjans de pagament:
El pagament de la taxa es podrà fer efectiu directament a la OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) situada als baixos de l'Ajuntament, o per transferència bancària en el compte número IBAN: ES46-0182-6035-4702-0155-8898; BIC: BBVAESMM; SWIFT: BBVAESMMXXX, del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, indicant el concepte de drets d'examen, el nom i cognoms de la persona interessada i número d’annex de la plaça a la que es presenta.

NORMATIVA

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

http://bit.ly/3YujIqg

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 • Sol·licitud d'inscripció al procés selectiu per a l'estabilització de l'ocupació temporal.
 • DNI/NIE en vigor.
 • Titulació requerida.
 • Nivell de català.
 • Justificant de pagament de la taxa de drets d'examen.
 • Altres mèrits.
  • Vida laboral.
  • Contractes.
  • Formació.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

 

 

Impresos del tràmit:Data de modificació: 29/12/2022 09:08:51