Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:13  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Assabentat d'obres

Petites actuacions que no estan sotmeses a comunicació prèvia d’obres ni a llicència prèvia municipal. Les actuacions no poden comportar una variació de superfícies, volums, ni afectar estructura ni la distribució interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'ús.

 

Tipus d'actuacions que es poden realitzar:

 

En el cas d'habitatges:

• Reforma de cuina i/o bany existents, sense alteració d'envans (substitució de mobiliari sanitari, armaris i taulells)
• Enguixar parets o sostres
• Reparació, substitució i/o col·locació de fals sostre
• Reparació, substitució i/o col·locació de paviment en interiors privatius
• Reparació i/o substitució de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, baranes ...)
• Reparar o renovar les instal·lacions a l'interior de l'habitatge.

 

Assabentat d’obres, comunicar amb caràcter previ al seu inici.

 

La presentació de la sol·licitud amb la documentació complerta comporta l’autorització de la realització de l’obra. No obstant això, si per a la realització de l’obra és necessari col·locar un sac de runa a la via pública caldrà sol·licitar a la Policia Local el permís per a l’ocupació.

 

En cas de dubte o consulta enviar un correu electrònic a la següent adreça:

 

Àrea de Territori

st@montmelo.cat – horari atenció al públic de 8 a 14 h.


QUI HO POT DEMANAR

Qualsevol persona que vulgui realitzar les obres referides a l’apartat anterior.

QUAN ES POT DEMANAR

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar les obres.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

L’autorització és immediata si la persona interessada presenta la sol·licitud amb la documentació completa i degudament emplenada.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Aquest tipus de tramitació està exempta d’ICIO i taxes,

Per donar compliment al Decret 89/2010, de 6 de juliol de 2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, cal dipositar una fiança de 150,00 € a la Tresoreria Municipal, cas de no aportar contracte amb la gestora de residus.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3wC5XK1

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud d'assabentat d'obres.
 • Pressupost de l'obra.
 • Document de pagament de la fiança.
 • Autorització de representació.

 

 

Impresos del tràmit:

 

 

 

Efectes de la comunicació

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la documentació l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

 

Silenci administratiu

Positiu

 

 

Nota

Per recuperar la fiança caldrà portar la documentació següent:Data de modificació: 26/05/2022 11:03:20