Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:07  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3CTxRUV

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 • Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial.
 • DNI / CIF / NIE.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Pólissa d’assegurança que emparava la persona o el vehicle sinistrat en el moment de l’accident.
 • Permís de conduir en vigor de la persona que conduïa el vehicle en el moment del sinistre.
 • Autorització de l’ús, si fos el cas, concedida del propietari del vehicle a qui fos el conductor en el moment del sinistre.
 • Factures o rebuts, segellades i firmades per l’establiment que va efectuar la reparació o reposició, en les que es detalli les quantitats abonades per cada concepte i l’import total.
 • Justificants que acreditin la realitat i la certesa de l’accident sobrevingut i la seva relació amb l’obra o servei públic (full d’informació dels mossos d’esquadra, atestat policia...).

 

(En el cas que la reclamació sigui presentada per companyia d’assegurances)

 • DNI / CIF / NIE.
 • Autorització expressa del seu assegurat, facultant a la companyia a formular la reclamació en el seu nom, i en concret, a la persona que signa els escrits. A aquests efectes es requereix autorització expressa, no sent suficients les clàusules generals de defensa jurídica de representació contingudes a la Pòlissa d’Assegurances.
 • Rebut del pagament abonat a l’assegurat, i declaració expressa del mateix, conforme ha rebut d’aquesta Companyia la quantitat que ara es reclama.

 

En reclamacions per subrogació:

 • Clàusules de la Pòlissa d’assegurances o disposicions legals que autoritzin a aquesta entitat per a rescabalar-se i subrogarse en els danys objecte de la reclamació.
 • Rebut (no seran admeses les factures o pressupost) en el que constin les quantitats abonades per l’entitat per a reparar el vehicle sinistrat, separant expressament els diferents conceptes abonats.

 

 

Impresos del tràmit:Data de modificació: 13/10/2022 14:30:08