Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

04:24  |  31/01/2023

Data i hora oficial

El temps


Programa 5 d'ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

  • Subvencions per a la rehabilitacio d'edificis

    Subvencions per a la rehabilitacio d'edificis

27/6/2022

Des del passat dilluns 20 de juny i fins al 31 de desembre romandrà obert el termini per sol·licitar subvencions destinades a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Les subvencions procedeixen dels fons europeus Next Generation.

 

Aquesta línia té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini.

 

El Llibre de l’edifici és obligatori a Catalunya per a tots els edificis de més de 45 anys d’antiguitat o que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), i per als edificis construïts o objectes de gran rehabilitació a partir del 7/4/1993, o que hagin estat objectes d’una reforma o rehabilitació des del 6/5/2000 i, en tot cas, recomanable per a tots els edificis.

 

Són actuacions subvencionables: La redacció del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, segons especificacions de la resolució DSO/825/2022.

 

Es podran acollir a les subvencions: Els edificis que hagin estat finalitzats abans de l’any 2000, que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors amb altres usos, tinguin ús residencial habitatge; i que hagin presentat la sol·licitud del Certificat d’Aptitud dintre del termini de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció.

 

Quantia de la subvenció

 

Redacció del llibre de l’Edifici per habitatges unifamiliars o edificis plurifamiliars fins a 20 habitatges: 700 € + 60 € per habitatge amb un topall de 1.900 €. I plurifamiliars de més 20 habitatges: 1.100 € + 40 € per habitatge amb un topall de 3.500 €.u

 

Redacció de projectes de rehabilitació per habitatges unifamiliars o edificis plurifamiliars fins a 20 habitatges: 4.000 € + 700 € per habitatge amb un topall de 18.000 €. I plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 € + 300 € per habitatge amb un topall de 30.000 €.

 

A banda de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges, també són obertes les d’edificis unifamiliars i plurifamiliars i habitatges individuals.

 

On demanar assessorament:

 

1. Punt d’assessorament energètic de l’Oficina Local d’Habitatge. Contacte: habitatge@montmelo.cat Telèfon: 935720000 (dimarts i dijous de 9 a 14 h i dimarts de 16h a 18.30h)

 

2. Col·legi d'Arquitectes, d'Arquitectes Tècnics i/o d'Administrador de Finques:

• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC Lloc web:https://rehabilitacio.arquitectes.cat Contacte: https://rehabilitacio.arquitectes.cat/contactans Telèfon: +34 93 301 50 00 Adreça electrònica: otr.arquitectes@coac.net

 

• Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya Lloc web:https://otr.cat/ Contacte: https://otr.cat/contacte/ Telèfon: +34 93 414 14 13 Adreça electrònica: info@otr.cat

• Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya Lloc web: https://otrc.consellcaf.cat Contacte: https://otrc.consellcaf.cat/contact.asp

Telèfon: +34 93 451 02 02

 

Més informació sobre el tràmit

Subvencions Next Generation per a la rehabilitació. Habitatge (gencat.cat)Data de modificació: 08/07/2022 10:05:35