Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:43  |  31/01/2023

Data i hora oficial

El temps


Programa 4 d’Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

  • Subvencions per a la rehabilitacio d'edificis

    Subvencions per a la rehabilitacio d'edificis

7/6/2022

A partir de dimarts 7 de juny i fins al 31 de desembre ja és possible sol·licitar subvencions destinades a actuacions o obres de millora de rehabilitació energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars. Les subvencions procedeixen dels fons Next Generation, uns diners extraordinaris procedents d’Europa que tenen com a principal objectiu que els edificis d’habitatges redueixin el consum d'energia no renovable i les emissions de CO2.

 

Seran subvencionables les actuacions de rehabilitació iniciades posteriorment a l’1 de febrer 2020 en habitatges que siguin el domicili habitual dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Les actuacions de rehabilitació hauran de complir una de les condicions següents: reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%,  reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30% o  acreditar l'assoliment dels valors límits de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB HE-1).
 
En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació. El cost mínim de l'actuació realitzada en l’habitatge ha de ser de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.
 
A banda de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges també és oberta la d’edificis unifamiliars i plurifamiliars.
 
Per orientar i acompanyar a tots els propietaris en el procés de reforma energètica i sol·licitud de subvencions i finançament dels habitatges, l’Ajuntament de Montmeló posa a disposició el punt d’assessorament energètic dins l’Oficina Local d’Habitatge.
 
En aquest servei hi treballen un arquitecte tècnic i una enginyera que, prèvia visita concertada, oferiran assessorament en matèria energètica i programaran, si s’escau, visites als domicilis per proposar actuacions de millora tant en comunitats de propietaris i de pisos i cases que vulguin reduir la despesa energètica, tenir una llar més confortable, saludable i respectuosa amb el medi ambient.
 

On demanar assessorament:

 

1. Punt d’assessorament energètic de l’Oficina Local d’Habitatge. Contacte: habitatge@montmelo.cat Telèfon: 935720000 (dimarts i dijous de 9 a 14 h i dimarts de 16h a 18.30h)

 

2. Col·legi d'Arquitectes, d'Arquitectes Tècnics i/o d'Administrador de Finques:

 

         Telèfon: +34 93 301 50 00 Adreça electrònica: otr.arquitectes@coac.net

         Telèfon: +34 93 414 14 13 Adreça electrònica: info@otr.cat

         Telèfon: +34 93 451 02 02

 

Més informació sobre el tràmit

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/Data de modificació: 15/06/2022 09:23:33