Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:46  |  31/01/2023

Data i hora oficial

El temps


Subvencions per a la rehabilitació d'edificis

  • Subvencions per a la rehabilitacio d'edificis

    Subvencions per a la rehabilitacio d'edificis

25/4/2022

A partir del 27 d’abril i fins el 31 de desembre, s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de tres ajuts, relacionats amb la rehabilitació dels edificis, la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

 

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

 


 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

 

PROGRAMA 3 - AJUTS A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI 

 

Del 27 d’abril de 2022 fins al 31 de desembre (inclòs) o fins exhauriment del fons.

Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

 

PROGRAMA 4 - AJUTS A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

 

De l’11 de maig de 2022 fins al 31 de desembre (inclòs) o fins exhauriment del fons.

Línia de subvencions adreçada a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millor l’eficiència energètica del seu domicili habitual, siguin habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

 

 

PROGRAMA 5 - AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ

 

Del 25 de maig de 2022 fins al 31 de desembre (inclòs) o fins exhauriment del fons.

Línia de subvencions adreçada a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millor l’eficiència energètica del seu domicili habitual, siguin habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

 


 

Com es sol·licita?

 

Telemàticament, dins del termini de la convocatòria, amb formulari en línia de l’AHC, on caldrà també adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

 


 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

 

En general a:

  • Propietaris d'immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris)
  • Administracions públiques
  • Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades

 

Per als ajuts a la rehabilitació d'edificis o per als ajuts per al llibre de l'edifici també a:

  • Comunitats de propietaris
  • Agrupacions de comunitats de propietaris
  • Societats cooperatives

 


 


Informació relacionada


Data de modificació: 28/04/2022 18:23:39